VD Transport AS 
er ein uavhengig transportør med lokal eigarstruktur og lokal forankring i Sykkylven. Selskapet har spesialisert seg på møbeltransport og annan transport som krev pliktoppfyllande og skånsom håndtering. Vi har i dag kontor og terminalfasilitetar i Straumgjerde, og disponerar 25 eigne transportenheiter av meget ny karakter, i tillegg til dette har vi innleigd transportmateriell som til ei kvar tid oppfyller våre krav til kvalitet. Selskapet har eit eige rutesystem som dekkjer heile Sør Norge til og frå Møre og Romsdal. I tillegg er vi i allianse med ein rekke lokale transportørar og terminalforbindelsar i heile Norge på tvers av transportbransjen, som til ei kvar tid sørgjer for god pålitelegheit og konkurransedyktighet.FullSizeRender

Til beste for deg som kunde

Både nye og gamle kundar har mogelegheit til å forme
kva tenester vi skal tilby. 
Dette vert gjort for å styrke 
selskapet, og vi skal med ypperleg service, pålitelegheit og god leveringspresisjon ta godt vare
på deg som kunde i framtida! 


Kontaktinfo

Scan koden for kontaktinformasjon direkte til mobilVD Transport AS - Sørestrandvegen 39 - 6220 Straumgjerde - Tlf: 700 48 290 - Kontakt oss